BREAKING: Zoek je kaarten voor het 1e APL Open Air op 9 juli a.s. ? Klik hier!
?>

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2016

24 dec , 2016  

Besjtuur en leeje van de Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsje jederein sjoon Krisdaag en de bèste wunsje veur 2017! Op 3e Krisdaag (27 desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, wanjel- en oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Krisdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesiaal oetgezatte toch! De toch zal waer […]

Evenemente

Teekezènge 2016

23 nov , 2016  

Guess who’s back… Teekezènge 2016! Nao ein aafwezigheid van ein aantal jaore gaon veer ’t Teekezènge waer nuuj laeve inblaoze. Op 10 desember zulle bie Café Salden de sjoonste mitzèngers door os gelaegenheids Teekezèng-orkes gesjpeeld waere. Limburgse, Hollese en boetelandjse hits mer auch auwe Lömmerichse sjlagers zulle deze aovend de ingrediente zeen veur eine auwerwètse […]

ALAPS, Evenemente, Nuujts

Oetsjlaeg ALAPS 2016

21 sep , 2016  

Aafgeloupe zunjig vonj de 2e edisie van ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpele) plaats. In ein heerlik waerke koosj d’r waere ingesjreve veur de welbekènde 3 ongerdeile: Langsaam fitse, Kratsjtapele en Eiersjmiette. Wilt g’r weite wae dees ongerdeile wènnend wiste aaf te sjloete? Laes dan gauw wiejer!

ALAPS, Evenemente

ALAPS 2016

11 aug , 2016  

Nog eine dikke maondj en dan is ’t waer zowiet… ALAPS 2016, oftewaal de “Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpele”! Laes gauw wiejer veur meer informasie.

Nuujts, Pletsjkonsaer

Pletsjkònsaer 2016

5 feb , 2016  

Aansjtaonde zaoterdig vingk de offesjeele äöpening plaatsj van de Lömmerichse vastelaovend mit ’t ophange van Maske Doal.

, , , ,

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

“Twinnie 1” Winnaar KWOT 2015!

28 dec , 2015  

Gister haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Orientasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. In ein lente-achtig waerke koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes wiejer veur eine truukblik!

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris-, wanjel en oriëntasietoch 2015

8 dec , 2015  

Op zunjig 27 december organiseere de Auwt Prinsegarde Lömmerich waer de jaorlikse Kris- Wanjel en Oriëntasietoch. Angesj dan anger jaore zal dit neit ‘s aoves zeen, mer in de middig. Insjrieve kènt g’r dus tösje 13.30 en 14.30 oer bie Cafe Salden oppe Pletsj. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, mekkelikke, […]

Evenemente, Nuujts

Kaartverkoop Domino van start!

26 sep , 2015   Video

De kaartverkoop voor het Domino spektakel op 14 November a.s. in de ridderzaal van Kasteel Limbricht is gestart. Verkrijg je kaarten hier: [tc_event id=”1642″ quantity_title=”Aantal” soldout_message=”E-tickets zijn uitverkocht, neem contact op met info@auwtprinse.nl” quantity=”true”]  

Evenemente

ALAPS Kump draan !

13 sep , 2015  

De 1e ALAPS kump d’r bekans aan, aankomend weekend geit ’t loos biej de kantien van de vusjclub!

Doale, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Fijn feesdaag !

21 dec , 2013  

Ut enj van 2013 is in zich, ein frisj 2014 sjteit op os te wachte.

, ,

Pletsjkonsaer

Pletsjkonsaer 2013

4 feb , 2013  

A.s. zoaterdig geit de vastelaovend in Lömmerich van sjtart mit ut groot Pletsjkonsaer oppe pletsj in Lömmerich.

Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris- Wanjel en Oriëntasietoch 2012

19 dec , 2012  

Op 27 desember organiseere de Auwt Prinse weer de jaorlikse Kris- wanjel en orientasietoch.