Algemein, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Mano en de Vrouwluuj” Winnaar KWOT 2023!

31 dec , 2023  

Aafgeloupe goonsdig (27 desember) haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op “3e Kersdaag” koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes gauw wiejer veur eine truukblik!

,

Algemein, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2023

13 dec , 2023  

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsj jederein sjoon Kersdaag en ein goeie jaorwisseling! Op 3e Kersdaag (27 Desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Kersdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesjaal oetgezatte toch. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, […]

, ,

Algemein, Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Altied eine te laat” Winnaar KWOT 2022!

30 dec , 2022  

Aafgeloupe dènsdig (27 desember) haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op “3e Kersdaag” koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes gauw wiejer veur eine truukblik!

Algemein, Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2022

15 dec , 2022  

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsj jederein sjoon Kersdaag en ein goeie jaorwisseling! Op 3e Kersdaag (27 Desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Kersdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesjaal oetgezatte toch. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, […]

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Kippen I” winnaar KWOT 2019!

30 dec , 2019  

Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op “3e Kersdaag” koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes gauw wiejer veur eine truukblik!

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2019

11 dec , 2019  

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsj jederein sjoon Kersdaag en ein goeie jaorwisseling! Op 3e Kersdaag (27 Desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Kersdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesjaal oetgezatte toch. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, […]

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Schrijen” winnaar KWOT 2018!

30 dec , 2018  

Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op “3e Krisdaag” koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes gauw wiejer veur eine truukblik!

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2018

18 dec , 2018  

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsj jederein sjoon Krisdaag en ein goeie jaorwisseling! Op 3e Krisdaag (27 Desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Krisdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesjaal oetgezatte toch. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, […]

Algemein, Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Frans” Winnaar KWOT 2017!

30 dec , 2017  

Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Orientasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. In ein raegenachtig waerke koosj men lekker get wanjele mit get doordènkers tösjedoor. Laes gauw wiejer veur eine truukblik!

Algemein, Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2017

5 dec , 2017  

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsj jederein sjoon Krisdaag en ein goeie jaorwisseling! Op 3e Krisdaag (27 Desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Krisdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesjaal oetgezatte toch. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, […]

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Groep “Driej en Ein” winnaar KWOT 2016!

28 dec , 2016  

Gister haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Orientasietoch, georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op “3e Krisdaag” koosj men lekker get wanjele mit get breinbraekers en doordènkers tösjedoor gevraog. Laes wiejer veur eine truukblik!

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch, Nuujts

Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2016

24 dec , 2016  

Besjtuur en leeje van de Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsje jederein sjoon Krisdaag en de bèste wunsje veur 2017! Op 3e Krisdaag (27 desember) vindjt tradisiegetroew waer de Kris-, wanjel- en oriëntasietoch plaats. Wilt g’r de extra kilokes van de Krisdaag waer kwiet? Loup dan gezellig mit in ozze sjpesiaal oetgezatte toch! De toch zal waer […]